امواج رادیویی

2193 0

تفاوت AM و FM چیه؟

برای انتقال داده‌ها از مدولاسیون دامنه (AM) و مدولاسیون فرکانس (FM) با استفاده از روش اصلاح سیگنال حامل، استفاده میشه. تفاوت اصلی بین هر دو مدولاسیون اینه که توی مدولاسیون فرکانس (FM)، فرکانس موج حامل بر اساس داده‌های ارسالی اصلاح…

ادامه مطلب رو بخونید »
2651 0

تفاوت امواج رادیویی و امواج صوتی چیه؟

فرق اصلی بین امواج رادیویی و امواج صوتی اینه که امواج رادیویی، امواج الکترومغناطیسی هستن که عمدتاً توسط ارتعاش الکترون‌ها و بارها ایجاد میشن و برای حرکت به وسیله‌ای نیاز ندارن ولی امواج صوتی امواج مکانیکی هستن که از یک…

ادامه مطلب رو بخونید »