کربن

2899 0

تفاوت مونوکسید کربن CO و دی اکسید کربن CO2 چیه؟

هرچند که مونوکسید کربن (CO) و دی اکسید کربن (CO۲) عناصر یکسان کربن و اکسیژن دارن ولی اونها کاملا متفاوت هستن. تفاوت کلی این دو توی تعداد اتم‌های اکسیژن اوناس. مونوکسید کربن حاوی یک کربن و یک اکسیژنه درحالیکه دی…

ادامه مطلب رو بخونید »