ثروت

3472 0

تفاوت افراد فقیر و ثروتمند چیه؟

بین ثروتمندان و فقرا چقدر فرق هست؟ منظورمون فقط حساب بانکی و سرمایه افراد فقیر و پولدار نیست، بلکه بخش زیادی از تفاوت پولداری و فقر، برمیگرده به اینکه آیا شما ذهنیتی ثروتمند یا فقیر دارین. تفاوت بین ذهنیت ثروتمند…

ادامه مطلب رو بخونید »