دموکرات

4599 7

تفاوت حزب دموکرات و جمهوری خواه امریکا چیه؟

این مقاله از دیفرتو، تفاوت بین دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات و از نظر سیاست‌ها و مواضع سیاسی در مسائل مهم بررسی میکنه؛ مسائلی از قبیل نقش حکومت، مقرری‌ها (بیمه بازنشستگی و بیمه سلامت)، کنترل سلاح، مهاجرت، نظام سلامت، سقط‌…

ادامه مطلب رو بخونید »