ضمیر ناخودآگاه

2944 0

تفاوت ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه چیه؟

بین ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه تعدادی فرق وجود داره. خودآگاه شامل آگاه بودن، کار عمدی انجام دادن و پاسخگو بودن میشه. از سوی دیگه، ناخودآگاه به ناآگاه بودن یا انجام کاری بدون آگاهی اشاره میکنه. وجود ضمیر ناخودآگاه هزاران سال…

ادامه مطلب رو بخونید »