کاتولیک

4130 8

تفاوت کاتولیک و پروتستان چیه؟

اصول کاتولیکی و مذهب پروتستان دو شاخه ی مختلف از مسیحیت هستن؛ درست مثل مذاهب شیعه و سنی در اسلام. با اینکه پاپ رهبر کلیسای کاتولیکه̜  مذهب پروتستان کلمه‌ای کلی هست که به نوعی از مسیحیت اشاره داره که تحت…

ادامه مطلب رو بخونید »